Facebook Instant Articels


Facebooks nye produkt Facebook Instant Articels ble lansert i midten av mai i år – til glede for noen og til ergrelse for andre. Her får mediehusene publisere sine nyhetsartikler; hurtig, enkelt og interaktivt. Facebook har utviklet og lansert Instant Articles sammen med ni partnere: The New York Times, National Geographic, BuzzFeed, NBC, The Atlantic, The Guardian, BBC News, Spiegel and Bild.Mediehusene som velger å bruke Instant Articles skal fortsatt ha full kontroll på sine publiserte artikler, og de vil samtidig ha tilgang til å samle brukerdata og leseropplysninger. Nyhetsleverandørene til Instant Articels får også anledning til å selge annonser – og kan velge å gjøre dette selv eller i samarbeid med Facebook.Bare i Norge er det over 3,2 medlemmer på Facebook, så her er utvilsomt et stort publikum. Spørsmålet blir da om noen av de store mediehusene tør å la være og ikke kaste seg med på Facebook Instant Articles om denne lanseres i Skandinavia. Blir dette den suksessen Facebook ønsker til kan de som har vært først ute få et stort forsprang på sine konkurrenter.Det finnes selvfølgelig noen skeptikere til Facebooks nysatsing – Facebook lanserer dette for å ha nok en inntektskilde. Og hvilken innvirkning vil dette ha på nyhetsbildet og distribusjon av nyheter? Så gjenstår det å se hvordan dette blir mottatt hos leserne og om dette blir den neste nettrevolusjonen. Tjenesten er foreløpig ikke kommet til Skandinavia.